Thông báo số 148/TB-CĐKTCN: V/v tiếp Đoàn Ủy viên thường trực Quốc Hội, lãnh đạo Tổng cục GDNN và Lễ công bố kết quả kiểm định theo tiêu chuẩn của Anh Quốc