Thông báo số 05/TB-HSV: V/v tuyển thành viên và thành lập các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT
Mẫu đăng ký thành viên các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm