THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TIỀN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2017 – 2018

 Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc cấp phát tiền học bổng khuyến khích học tập HK2 năm học 2017-2018 theo lịch cụ thể như sau:

          + Ngày 10,11,12/4/2019: Cấp tại CS2 (Đường 3/2) vào lúc 8h sáng

          + Ngày 16,17/4/2019: Cấp tại CS1 (Đất Đỏ) vào lúc 8h sáng

Đề nghị các Khoa cơ khí, Khoa Điện, Khoa CNTT, CBTP & May thời trang và Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh, sinh viên lên nhận tiền mang theo thẻ sinh viên, nếu bị mất thẻ sinh viên thì mang chứng minh nhân dân bản gốc + phô tô.

Lưu ý: Gia đình lên nhận hộ phải đem theo sổ hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân (bản gốc + phô tô) của người đến nhận theo đúng như lịch trên.

PHÒNG TC-KT

Danh sách HSSV được cấp học bổng khuyến khích học tập HK II năm 2017 – 2018