THÔNG BÁO
Quy định nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng khoá 7 và các khoá trước thi lại hệ chính quy năm 2020

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT xin thông báo Lễ tốt nghiệp và quy định nhận bằng tốt nghiệp năm 2020 như sau:

Thời gian: 08h ngày 06/8/2020 (Lễ tốt nghiệp và trao bằng)

Địa điểm: CS1 – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Đối tượng: Sinh viên cao đẳng khóa 7, cao đẳng nghề khoá 6, học sinh trung cấp nghề khoá 18, trung cấp khóa 19 và các khoá trước thi lại đã được công nhận tốt nghiệp năm 2020.

Yêu cầu đối với học sinh sinh viên khi nhận bằng tốt nghiệp:

Học sinh sinh viên mang theo chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hoặc giấy tờ tuỳ thân có ảnh (trường hợp người khác nhận thay phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác.)

Lệ phí khi nhận bằng tốt nghiệp:

+ Vỏ bảo quản bằng tốt nghiệp (màu đỏ): 60.000đồng/01 học sinh.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp: 30.000đồng/01 bản sao.

Các Trưởng khoa và giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo cho học sinh được biết.

Trân trọng!

Danh sách HSSV nhận bằng tốt nghiệp