THÔNG BÁO LẦN CUỐI VỀ CẤP PHÁT TIỀN HỌC BỔNG HKI
VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HKII NĂM HỌC 2017 – 2018

Phòng Tài chính, Kế toán xin nhắc lại về việc cấp phát tiền học bổng HKI và miễn giảm học phí HKII năm học 2017 – 2018 cho những HSSV chưa lên nhận tiền học bổng và tiền Miễn giảm học phí  theo lịch cụ thể như sau:

* Tại CS1 (Đất Đỏ): Ngày 28/11/2018: Khoa Điện

* Tại CS2 (Đường 3/2): Ngày 30/11/2018, 03/12/2018, 04/12/2018

Khi HS-SV đến nhận tiền miễn giảm cần mang theo:

1./ Thẻ HSSV (bản chính + photo)
2./ Bản photo các giấy tờ sau:
+ Hộ khẩu
+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân
+ Thẻ BHYT

Lưu ý: Trường hợp HS-SV không thể đến nhận, có người thân đến nhận thay cần mang theo Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Bản gốc + photo) của người đến nhận.

PHÒNG TC-KT

Danh sách HSSV chưa nhận tiền Học bổng HKI và Miễn giảm học phí HKII năm học 2017 – 2018