Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản công là căn tin và nhà giữ xe tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày đăng: 03/08/2022

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản công là căn tin và nhà giữ xe tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN