📣📣📣THÔNG BÁO HSSV BCTECH TRỞ LẠI HỌC BÌNH THƯỜNG TỪ THỨ HAI (04/5/2020)
 Tất cả HSSV phải thực hiện các quy định sau:
👉 1. Xếp hàng vào cổng theo quy định:
+ Bước 1: Đeo khẩu trang.
+ Bước 2: Rửa tay sát khuẩn bằng dung dịch sát khuẩn khô.
+ Bước 3: Đo thân nhiệt.
👉 2. Tạm thời HSSV không được bỏ khẩu trang trong quá trình học, trong khuôn viên trường.
👉 3. Khuyến khích HSSV rửa tay bằng xà phòng vào giờ giải lao, không tụ tập đông đúc ngoài giờ học.
👉 4. HSSV ở KTX có thể trở lại từ ngày 03/5 để chuẩn bị vật dụng, đồ đạc, dọn dẹp phòng.
💥 Thực hiện theo thời khóa biểu: https://sum.vn/PjVc5