THÔNG BÁO
Về việc Hoãn Lễ tốt nghiệp và thi lại tốt nghiệp tháng 8/2020
(do phòng, chống dịch Covid-19)

Căn cứ Công văn số 7886/UBND-VP ngày 02/8/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới nên Ban giám hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT quyết định:

1. Hoãn Lễ tốt nghiệp vào ngày 06/8.

2. Hoãn thi lại tốt nghiệp vào ngày 13, 14/8.

Thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp và thi lại nhà trường sẽ thông báo sau khi có chỉ đạo tiếp theo của UBND tỉnh.

Vậy Ban giám hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo đến học sinh, sinh viên được biết.

Trân trọng!