Danh sách thí sinh dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản
Đề cương ôn tập thi tin học CĐR ngày 16/08/2020