DANH MỤC
Giáo trình nội bộ được số hóa trên Thư viện điện tử eLib

TT Tên giáo trình MĐ/MH Nghề Trình độ đào tạo
1 Anh văn chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
2 Anh văn chuyên ngành May thời trang Cao đẳng và Trung cấp
3 Anh văn chuyên ngành Chế biến thực phẩm Cao đẳng và Trung cấp
4 Anh văn chuyên ngành Công nghệ Ô tô Cao đẳng và Trung cấp
5 Anh văn chuyên ngành Cắt gọt kim loại
6 Anh văn chuyên ngành Chế tạo thiết bị cơ khí
7 Anh văn chuyên ngành Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
8 Anh văn chuyên ngành Hàn Cao đẳng và Trung cấp
9 Anh văn chuyên ngành Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng và Trung cấp
10 Anh văn chuyên ngành Điện công nghiệp
11 Anh văn chuyên ngành Cơ điện tử
12 Anh văn chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
13 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động Hàn Cao đẳng và Trung cấp
14 Vẽ Kỹ Thuật Hàn Cao đẳng và Trung cấp
15 Cơ sở công nghệ Chế tạo và gá lắp phôi Hàn Hàn Cao đẳng và Trung cấp
16 Hàn hồ quang   cơ bản Hàn Cao đẳng và Trung cấp
17 Hàn hồ quang  nâng cao  Hàn Cao đẳng và Trung cấp
18 Hàn MIG/MAG Hàn Cao đẳng và Trung cấp
19 Hàn TIG Hàn Cao đẳng và Trung cấp
20 Robot Hàn Hàn Cao đẳng và Trung cấp
21 Quy trình Hàn Hàn Cao đẳng
22 Kiểm tra và đánh giá chất lượng mối Hàn theo tiêu chuẩn quốc tế Hàn Cao đẳng
23 Hàn tự động dưới lớp thuốc Hàn Cao đẳng
24 Hàn ống công nghệ Hàn Cao đẳng
25 Hàn hồ quang dây lõi thuốc 1 (FCAW)  Hàn Cao đẳng và Trung cấp
26 Hàn hồ quang dây lõi thuốc 2 (FCAW)   Hàn Cao đẳng
27 Nâng cao hiệu quả công việc Hàn Cao đẳng và Trung cấp
28  Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng và Trung cấp
29 Dung sai và lắp ghép Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng và Trung cấp
30 Vật liệu cơ khí Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng và Trung cấp
31 Vẽ kỹ thuật Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng và Trung cấp
32 Cơ kỹ thuật Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng
33 Vẽ AutoCad Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng
34 Gia công các chi tiết bằng tay Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng và Trung cấp
35 Cắt khí và Hàn điện cơ bản Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng và Trung cấp
36 Gia công cơ khí trên máy công cụ Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng và Trung cấp
37 Chế tạo , lắp đặt ống công nghệ Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng và Trung cấp
38 Chế tạo khung nhà công nghiệp Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng và Trung cấp
39 Cắt phôi trên máy cắt Plasma CNC Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng và Trung cấp
40 Kỹ thuật đo lường lấy dấu ,khai triển trong chế tạo thiết bị cơ khí Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng
41 Lắp mạch điện đơn giản Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng
42 Nâng chuyển thiết bị Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng
43 Chế tạo bồn bể  Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng và Trung cấp
44 Gia công cơ khí trên máy công cụ CNC Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng và Trung cấp
45 Chống ăn mòn kim loại (DN) Chế tạo thiết bị cơ khí Cao đẳng và Trung cấp
46 Cơ kỹ thuật Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
47 Dung sai lắp ghép và đo lường Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
48 Vật liệu cơ khí Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
49 Vẽ kỹ thuật Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
50 Vẽ Autocad Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
51 Kỹ thuật an toàn lao động Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
52 Gia công nguội cơ bản Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
53 Cơ sở công nghệ gia công kim loại Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
54 Gia công trên máy tiện 1 Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
55 Gia công trên máy tiện CNC 1 Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
56 Gia công trên máy phay 1 Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
57 Gia công trên máy phay CNC 1 Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
58 Gia công trên máy mài 1 Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
59 Nguyên lý máy – chi tiết máy Cắt gọt kim loại Cao đẳng
60 Máy cắt kim loại Cắt gọt kim loại Cao đẳng
61 Gia công trên máy tiện 2 Cắt gọt kim loại Cao đẳng
62 Gia công trên máy tiện CNC 2 Cắt gọt kim loại Cao đẳng
63 Gia công trên máy phay 2 Cắt gọt kim loại Cao đẳng
64 Gia công trên máy phay CNC 2 Cắt gọt kim loại Cao đẳng
65 Gia công trên máy mài 2 Cắt gọt kim loại Cao đẳng
66 Bảo trì bảo dưỡng cơ khí Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
67 Tự động hóa quá trình sản xuất Cắt gọt kim loại Cao đẳng và Trung cấp
68 Tiếng Nhật 1 Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
69 Tiếng Nhật 2 Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
70 Tiếng Nhật 3 Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
71 Tiếng Nhật 4 Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
72 Dung sai lắp ghép và đo lường Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
73 Vật liệu cơ khí Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
74 Vẽ kỹ thuật Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
75 Vẽ Autocad Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
76 Kỹ thuật an toàn lao động Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
77 Gia công nguội cơ bản Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
78 Cơ sở công nghệ gia công kim loại Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
79 Công nghệ chế tạo khuôn mẫu Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
80 Gia công Tiện 1 Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
81 Gia công Phay 1 Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
82 Gia công Mài 1 Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
83 CAD – CAM – CNC Cơ bản Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
84 Gia công trên máy cắt dây 1 Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
85 Gia công trên máy xung định hình 1 Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
86 Thiết kế khuôn mẫu cơ bản Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
87 Gia công lắp ráp khuôn cơ bản Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
88 Gia công Tiện 2 Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng
89 Gia công Phay 2 Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng
90 Gia công Mài 2 Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng
91 CAD – CAM – CNC Nâng cao Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng
92 Gia công trên máy cắt dây 2 Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng
93 Gia công trên máy xung định hình 2 Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng
94 Thiết kế khuôn mẫu nâng cao Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng
95 Gia công lắp ráp khuôn nâng cao Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng
96 Bảo trì bảo dưỡng cơ khí Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
97 Tự động hóa quá trình sản xuất Chế tạo khuôn mẫu Cao đẳng và Trung cấp
98 Kỹ thuật an toàn lao động Công nghệ Ô Tô Cao đẳng và Trung cấp
99 Vẽ kỹ thuật Công nghệ Ô Tô Cao đẳng và Trung cấp
100 Dung sai lắp ghép và đo lường Công nghệ Ô Tô Cao đẳng và Trung cấp
101 Nguội cơ bản Công nghệ Ô Tô Cao đẳng và Trung cấp
102 Hàn cơ bản Công nghệ Ô Tô Cao đẳng và Trung cấp
103 Cơ – ứng dụng Công nghệ Ô Tô Cao đẳng và Trung cấp
104 Cấu tạo ô tô Công nghệ Ô Tô Cao đẳng và Trung cấp
105 Cấu tạo – Nguyên lý động cơ đốt trong Công nghệ Ô Tô Cao đẳng và Trung cấp
106 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong Công nghệ Ô Tô Cao đẳng
107 Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống khởi động đánh lửa Công nghệ Ô Tô Cao đẳng
108 Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trên động cơ Công nghệ Ô Tô Cao đẳng
109 Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống truyền lực trên ô tô Công nghệ Ô Tô Cao đẳng và Trung cấp
110 Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống di chuyển trên ô tô  Công nghệ Ô Tô Cao đẳng và Trung cấp
111 Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống điều khiển trên xe ô tô  Công nghệ Ô Tô Cao đẳng và Trung cấp
112 Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ Công nghệ Ô Tô Cao đẳng
113 Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống điện ô tô Công nghệ Ô Tô Cao đẳng
114 Sửa chữa – bảo dưỡng hộp số tự động ô tô Công nghệ Ô Tô Cao đẳng
115 Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống phanh ABS Công nghệ Ô Tô Cao đẳng
116 Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa pan ô tô Công nghệ Ô Tô Cao đẳng
117 Kỹ thuật lái xe ô tô Công nghệ Ô Tô Cao đẳng
118 Kiểm định ô tô Công nghệ Ô Tô Cao đẳng và Trung cấp
119 Kỹ thuật đồng sơn xe ô tô Công nghệ Ô Tô Cao đẳng và Trung cấp
120 Sửa chữa bảo dưỡng động cơ đốt trong Công nghệ Ô Tô Trung cấp
121 Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống khởi động đánh lửa Công nghệ Ô Tô Trung cấp
122 Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trên động cơ Công nghệ Ô Tô Trung cấp
123 Sửa chữa – bảo dưỡng hệ thống điều khiển động cơ Công nghệ Ô Tô Trung cấp
124 An toàn điện Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
125 Mạch Điện Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
126 Vẽ điện Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
127 Đo lường điện Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
128 Cung cấp điện Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
129 Kỹ thuật lắp đặt điện 1 Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
130 Máy điện 1 Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
131 Trang bị điện 1 Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
132 PLC cơ bản Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
133 Điện khí nén Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
134 KT cảm biến Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
135 Điện tử cơ bản Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
136 Kỹ thuật lắp đặt điện 2 Điện công nghiệp Cao đẳng
137 Máy điện 2 Điện công nghiệp Cao đẳng
138 Trang bị điện 2 Điện công nghiệp Cao đẳng
139 PLC nâng cao Điện công nghiệp Cao đẳng
140 Điện tử ứng dụng Điện công nghiệp Cao đẳng
141 Truyền Động Điện Điện công nghiệp Cao đẳng
142 Kỹ thuật xung số Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
143 Kỹ thuật lạnh Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
144 Mạch Điện Điện công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
145 Đo lường điện lạnh Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
146 An toàn điện lạnh Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
147 Cơ sở kỹ thuật nhiệt – lạnh và điều hoà không khí Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
148 Cơ sở kỹ thuật điện Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
149 Điện cơ bản Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
150 Điện tử cơ bản Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
151 Trang bị điện lạnh cơ bản Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
152 Máy điện Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
153 Hệ thống máy lạnh dân dụng Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
154 Hệ thống điều hoà không khí dân dụng Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
155 Hệ thống máy lạnh công nghiệp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
156 Hệ thống điều hoà không khí trung tâm. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
157 Hệ thống máy lạnh thương nghiệp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng
158 Tính toán thiết kế hệ thống  lạnh công nghiệp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng
159 Trang bị điện lạnh nâng cao Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng
160 Điện tử ứng dụng trong hệ thống lạnh Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng
161 Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí dân dụng Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
162 Hệ thống kỹ thuật lạnh Ô tô Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Cao đẳng và Trung cấp
163 An toàn lao động Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
164 Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
165 Kỹ thuật điện Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
166 Đo lường điện – điện tử Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
167 Thiết kế cơ khí Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
168 Kỹ thuật điện tử Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
169 Kỹ thuật cảm biến Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
170 Lập trình Vi điều khiển Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
171 Điều khiển động cơ Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
172 Gia công cơ khí trên máy công cụ Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
173 Lắp ráp các cơ cấu truyền động cơ khí Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
174 Lắp đặt và bảo trì  hệ thống khí nén-thủy lực Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
175 PLC cơ bản Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
176 Lắp đặt và bảo trì hệ thống cơ điện tử 1 Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
177 Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí Cơ điện tử Cao đẳng
178 Gia công trên máy CNC Cơ điện tử Cao đẳng
179 Điện tử ứng dụng Cơ điện tử Cao đẳng
180 PLC nâng cao Cơ điện tử Cao đẳng
181 Lắp đặt và bảo trì hệ thống cơ điện tử 2 Cơ điện tử Cao đẳng
182 Rô bốt công nghiệp Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
183 Tự động hóa với cánh tay Rô bốt Cơ điện tử Cao đẳng và Trung cấp
184 An toàn lao động Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
185 Kỹ thuật điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
186 Đo lường điện – điện tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
187 Kỹ thuật điện tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
188 Thiết kế và chế tạo mạch điện tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
189 Kỹ thuật xung – số Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
190 Kỹ thuật cảm biến Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
191 Lắp đặt điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
192 Điện tử công suất Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
193 Vi điều khiển Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
194 Trang bị điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
195 PLC cơ bản Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
196 Điều khiển khí nén Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
197 Sửa chữa , bảo trì mạch điện tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
198 Rô bốt công nghiệp Điện tử công nghiệp Cao đẳng
199 Điện tử nâng cao Điện tử công nghiệp Cao đẳng
200 Các mạch điện tử ứng dụng trong công nghiệp Điện tử công nghiệp Cao đẳng
201 Lắp đặt hệ thống điện thông minh Điện tử công nghiệp Cao đẳng
202 Lắp đặt và vận Hành hệ thống cơ điện tử Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
203 Hệ thống MPS Điện tử công nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
204 Mỹ thuật trang phục May thời trang Trung cấp
205 Cơ sở thiết kế trang phục May thời trang Trung cấp
206 An toàn lao động May thời trang Trung cấp
207 Kỹ thuật cắt may cơ bản May thời trang Trung cấp
208 Thiết kế, cắt may Áo Sơmi và Quần âu May thời trang Trung cấp
209 Thiết kế, cắt may thời trang  áo sơ mi và Quần âu. May thời trang Trung cấp
210 Thiết kế, cắt may Áo Veston nữ 1 lớp May thời trang Trung cấp
211 Thiết kế ,cắt may trang  phục áo dài May thời trang Trung cấp
212 Quản lý chất lượng sản phẩm May thời trang Trung cấp
213 Lắp ráp và cài đặt máy tính Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng và Trung cấp
214 Lập trình cơ bản Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng và Trung cấp
215 Cơ sở dữ liệu Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng
216 Xử lý sự cố phần mềm Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng và Trung cấp
217 Quản trị mạng Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng và Trung cấp
218 Quản trị cơ sở dữ liệu Access Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng và Trung cấp
219 Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng và Trung cấp
220 Đồ họa ứng dụng Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng và Trung cấp
221 Thiết kế hoạt hình Flash Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng và Trung cấp
222 Thiết kế web Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng và Trung cấp
223 Lập trình Windows Form Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng và Trung cấp
224 Hệ điều Hành Linux Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng
225 Lập trình web PHP & MySQL Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng
226 Lập trình ứng dụng WPF Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng
227 Lập trình web ASP.NET MVC Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng
228 Lập trình web PHP nâng cao Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng
229 Lập trình web với Laravel Framework Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Cao đẳng
230 Tin học nâng cao Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Trung cấp
231 Lập trình web PHP & MySQL Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Trung cấp
232 Lắp ráp và cài đặt máy tính Quản trị mạng máy tính Cao đẳng và Trung cấp
233 Lập trình cơ bản Quản trị mạng máy tính Cao đẳng và Trung cấp
234 Quản trị cơ sở dữ liệu Access Quản trị mạng máy tính Cao đẳng và Trung cấp
235 Thiết kế, xây dựng mạng LAN Quản trị mạng máy tính Cao đẳng và Trung cấp
236 Quản trị mạng Quản trị mạng máy tính Cao đẳng và Trung cấp
237 Quản trị mạng nâng cao Quản trị mạng máy tính Cao đẳng và Trung cấp
238 An toàn mạng Quản trị mạng máy tính Cao đẳng và Trung cấp
239 Hệ điều Hành Linux Quản trị mạng máy tính Cao đẳng và Trung cấp
240 Công nghệ mạng không dây Quản trị mạng máy tính Cao đẳng và Trung cấp
241 Bảo trì hệ thống mạng Quản trị mạng máy tính Cao đẳng và Trung cấp
242 Quản trị hệ thống WebServer và MailServer Quản trị mạng máy tính Cao đẳng
243 Cấu hình thiết bị mạng CISCO Quản trị mạng máy tính Cao đẳng
244 Quản trị tường lửa Quản trị mạng máy tính Cao đẳng
245 Đồ họa ứng dụng Quản trị mạng máy tính Cao đẳng và Trung cấp
246 Thiết kế web Quản trị mạng máy tính Cao đẳng
247 Lập trình web PHP & MySQL Quản trị mạng máy tính Cao đẳng
248 Quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server Quản trị mạng máy tính Cao đẳng và Trung cấp
249 Lập trình Windows Form Quản trị mạng máy tính Cao đẳng
250 Lập trình mạng Quản trị mạng máy tính Cao đẳng
251 Tin học nâng cao Quản trị mạng máy tính Trung cấp
252 Tin học nâng cao Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
253 Lập trình căn bản Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
254 An toàn vệ sinh công nghiệp Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
255 Cấu trúc máy tính Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
256 Kỹ thuật đo lường Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
257 Kỹ thuật điện tử Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
258 Kỹ thuật xung – số Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
259 Lắp ráp và cài đặt máy tính Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
260 Đồ họa ứng dụng ( Photoshop) Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
261 Xử lý sự cố phần mềm Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
262 Sửa chữa bộ nguồn Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
263 Kỹ thuật sửa chữa màn hình Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
264 Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
265 Quản trị mạng Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
266 Thiết kế hoạt hình Flash Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
267 Hệ điều Hành Linux Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính Trung cấp
268 Nguyên lý kế toán Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
269 Kinh tế vi mô Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
270 Thuế Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
271 Kinh tế vĩ mô Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng
272 Kế toán thanh toán Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
273 Kế toán kho Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
274 Kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
275 Kế toán tiền lương Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
276 Kế toán giá tHành Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
277 Kế toán bán Hàng Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
278 Kế toán khách sạn, nhà Hàng Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
279 Thống kê doanh nghiệp Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
280 Thực Hành kế toán Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
281 Phần mềm kế toán Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng
282 Kế toán xây dựng Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng
283 Kế toán Hành chính sự nghiệp Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng
284 Báo cáo thuế Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng
285 Báo cáo tài chính Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng
286 Phân tích hoạt động kinh doanh Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
287 Marketing Kế toán doanh nghiệp Cao đẳng và Trung cấp
288 Kỹ năng mềm Tất cả các nghề Cao đẳng và Trung cấp
289 Kỹ thuật phòng thí nghiệm Chế biến thực phẩm Trung cấp
290 Hóa sinh thực phẩm Chế biến thực phẩm Trung cấp
291 Vi sinh thực phẩm Chế biến thực phẩm Trung cấp
292 An toàn lao động Chế biến thực phẩm Trung cấp
293 Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm 1 Chế biến thực phẩm Trung cấp
294 Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm 2 Chế biến thực phẩm Trung cấp
295 Kiểm tra chất lượng sản phẩm Chế biến thực phẩm Trung cấp
296 Công nghệ bảo quản và chế biến thịt, cá ,trứng Chế biến thực phẩm Trung cấp
297 Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo Chế biến thực phẩm Trung cấp
298 Công nghệ bảo quản và chế biến rau quả Chế biến thực phẩm Trung cấp
299 Kỹ thuật sản xuất nước giải khát Chế biến thực phẩm Trung cấp
300 Đóng gói bao bì Chế biến thực phẩm Trung cấp
301 Vệ sinh an toàn thực phẩm  Chế biến thực phẩm Trung cấp
302 Quản lý chất lư­ợng sản phẩm Chế biến thực phẩm Trung cấp
303 Phụ gia thực phẩm Chế biến thực phẩm Trung cấp
304 Dinh dưỡng Chế biến thực phẩm Trung cấp
305 Thiết kế, cắt may thời trang Váy và đầm liền thân May thời trang Trung cấp
306 Thiết kế, cắt may thời trang Áo  Veston nữ 1 lớp. May thời trang Trung cấp
307 Thiết kế, cắt may thời trang trang phục trẻ em. May thời trang Trung cấp
308 Thiết kế mẫu công nghiệp May thời trang Trung cấp
309 Sáng tác mẫu May thời trang Trung cấp
310 Công  nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm. May thời trang Trung cấp