THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ  HỌC KỲ 2
CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 – 2018

Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc chi trả tiền Miễn giảm học phí cho HS-SV Khoa Điện và Khoa cơ khí theo lịch cụ thể như sau:

* Tại CS2 (Đường 3/2)

+ Ngày 7/11/2018: Khoa Điện
+ Ngày 8/11/2018: Khoa Cơ khí
+ Ngày 9/11/2018: Khoa Điện + Khoa Cơ khí

* Tại CS1 (Đất Đỏ)

+ Ngày 12/11/2018 : Khoa Điện
+ Ngày 13/11/2018: Khoa Cơ khí
+ Ngày 14/11/2018: Khoa Điện + Khoa Cơ khí

Đề nghị Khoa Cơ khí, Khoa Điện và Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh, sinh viên lên nhận tiền theo đúng như lịch trên. Khi HS-SV đến nhận tiền miễn giảm cần mang theo:

1./ Thẻ HSSV (bản chính + photo)
2./ Bản photo các giấy tờ sau:
+ Hộ khẩu
+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân
+ Thẻ BHYT

Lưu ý: Trường hợp HS-SV không thể đến nhận, có người thân đến nhận thay cần mang theo Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Bản gốc + photo) của người đến nhận.

PHÒNG TC-KT