THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc chi trả tiền Miễn giảm học phí cho HS-SV Khoa CNTT theo lịch cụ thể như sau:

  • Tại CS2 (Đường 3/2): Chiều ngày 7 và 8/01/2019: Bắt đầu vào lúc 13h00
  • Tại CS1 (Đất Đỏ): Ngày 4, 9 và 10/01/2019: Bắt đầu vào lúc 8h00

Đề nghị Khoa CNTT và Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh, sinh viên lên nhận tiền theo đúng như lịch trên. Khi HS-SV đến nhận tiền miễn giảm cần mang theo:

1./ Thẻ HSSV (bản chính + photo)

2./ Bản photo các giấy tờ sau: 

+ Hộ khẩu

+ Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân

+ Thẻ BHYT

Lưu ý: Trường hợp HS-SV không thể đến nhận, có người thân đến nhận thay cần mang theo Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Bản gốc + photo) của người đến nhận.

                                                                                      PHÒNG TC-KT

Danh sách HSSV nhận tiền miễn giảm học phí HK 2 năm học 2017 – 2018