THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ TIỀN HỌC BỔNG
KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018
CHO HSSV CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 VÀ TRUNG CẤP NGHỀ KHÓA 17

Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc chi trả học bổng cho HS-SV CĐN khóa 5 và TCN khóa 17 theo lịch cụ thể như sau:

+ Ngày 28,29/11 và ngày 5,6/12/2018: Cấp tại CS1 (Đất Đỏ)

+ Ngày 30/11 đến 3,4/12/2018: Cấp tại CS2 (Đường 3/2)             

Đề nghị các Khoa Cơ khí, Khoa Điện, Khoa CNTT, May thời trang và Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh, sinh viên lên nhận tiền theo đúng như lịch trên. Khi HS-SV đến nhận tiền học bổng cần mang theo: Thẻ HSSV hoặc Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Bản gốc + photo).

Lưu ý: Trường hợp HS-SV không thể đến nhận, có người thân đến nhận thay cần mang theo Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (Bản gốc + photo) của người đến nhận.

PHÒNG TC-KT

Danh sách HSSV lãnh học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017 – 2018)