Danh sách HSSV nhận tiền miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2019 – 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 – 2020 CHO HỌC SINH, SINH VIÊN

Phòng Tài chính – Kế toán thực hiện việc cấp phát tiền miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020 theo lịch cụ thể như sau:

+ Ngày 28,29/9 + 5,6/10/2020: Cấp tại CS2 (Đường 3/2) vào lúc 8h sáng

+ Ngày 30/9 + 1,2,7,8,9/10/2020: Cấp tại CS1 (Đất Đỏ) vào lúc 8h sáng

Đề nghị các Khoa: Cơ khí, Điện, CNTT-KTDN, CBTP và May thời trang, Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh, sinh viên (có tên trong danh sách đính kèm) lên nhận tiền miễn giảm học phí.

Khi đi HSSV mang theo thẻ sinh viên, hoặc CMND, Căn cước công dân (bản chính và bản phô tô) nếu bị mất thẻ sinh viên.

Đối với HSSV tốt nghiệp (các lớp T18 – Trung cấp khóa 20), HSSV phải hoàn thành số tiền học phí, vệ sinh phí còn nợ học kỳ II năm học 2019 – 2020 (nếu có) khi nhận tiền miễn giảm học phí.

Đối với các khóa còn lại (tiếp tục học trong năm học 2020 – 2021), HSSV đến phòng TC-KT nhận tiền miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 và nộp tiền học phí học kỳ I năm học 2020 – 2021.

Lưu ý:

Nếu người thân của HSSV lên nhận thay phải đem theo sổ hộ khẩu hoặc giấy khai sinh của HSSV (giấy tờ thể hiện mối quan hệ giữa người nhận thay và HSSV) và Chứng minh nhân dân (bản gốc + phô tô) của người đến nhận.

PHÒNG TC-KT