Thông báo số 512/TB-VTVHCM: V/v sơ tuyển thí sinh tham dự Liên hoan THTHTQ – Giải Sao mai 2017 khu vực TP.HCM