Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 – 2018 (áp dụng từ ngày 05/03/2018)

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 – 2018 dành cho học sinh – sinh viên
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2017 – 2018 dành cho cán bộ giảng dạy
Bảng tham chiếu tuần lễ HK II năm học 2017 – 2018
Bởi | 2018-02-13T13:35:11+00:00 12/02/2018|