SỨ MỆNH

“Tương lai của bạn là sứ mệnh của chúng tôi”

TẦM NHÌN

“Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn quốc tế”

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG ĐẾN NĂM 2030

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng và cùng hướng theo thực hiện Chính sách chất lượng:

“Luôn luôn đổi mới vì nguồn nhân lực chất lượng cao”

Để thực hiện Chính sách trên, lãnh đạo và tập thể viên chức, người lao động cam kết:

1. Phát triển văn hóa chất lượng;

2. Giáo dục nghề nghiệp tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4 và G20;

3. Quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình của hệ thống quản lý chất lượng;

4. Hợp tác doanh nghiệp, giải quyết việc làm trong và ngoài nước cho hầu hết học sinh – sinh viên tốt nghiệp;

5. Đáp ứng tốt sự hài lòng của khách hàng.