I. ĐỐI TƯỢNG

Là học sinh sinh viên đang học tại trường.

Đối tượng dự thi có thể đăng ký theo hình thức 1 thí sinh hoặc một đội thí sinh (1 đội không quá 5 người dự thi).

Mỗi thí sinh/ đội thí sinh có thể đăng ký nhiều ý tưởng/dự án khởi nghiệp.

II. NỘI DUNG THI

1. Tên gọi

Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2021. Tên gọi tắt là “Startup Kite 2021”.

2. Chủ đề

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thời đại 4.0  

Cuộc thi Startup Kite 2021 hướng đến các ý tưởng/dự án có hàm lượng cao ứng dụng khoa học công nghệ nhất là công nghệ số trong mọi lĩnh vực nhằm chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật bối cảnh Covid 19 và trạng thái bình thường mới.

3. Quy định dự thi

3.1. Bài dự thi

a) Bài dự thi là ý tưởng/dự án (sau đây gọi chung là dự án) của cá nhân hoặc đội/nhóm học sinh, sinh viên được đặt tên cụ thể, ngắn gọn, đúng chủ đề, được trình bày theo đúng thể thức và có đủ hồ sơ theo quy định.

b) Thể thức, hình thức trình bày

– Hồ sơ dự thi được trình bày bằng Tiếng Việt, đánh máy và in trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman.

– Nội dung dự thi được trình bày thành dự án.

– Sản phẩm mẫu, mô hình, ảnh hoặc các Video minh họa (nếu có).

c) Hồ sơ dự án dự thi

– Bản thuyết minh dự án. Đối với dự án có nhiều người tham gia, bản thuyết minh cần nêu rõ các ý tưởng nào của ai và vai trò, phân công của từng thành viên trong đội/nhóm đối với dự án.

– Bài thuyết trình (không quá 5 phút) dùng để báo cáo trước các giám khảo (bao gồm cả video clip). (Có mẫu chi tiết hồ sơ kèm theo)

– Sản phẩm mẫu gửi kèm theo bằng ảnh hoặc video clip (nếu có).

– Mỗi thí sinh tham gia dự thi phải có thẻ học sinh, sinh viên do cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp phát (một bản gốc và một bản photo, sau khi kiểm tra Ban tổ chức sẽ lưu lại bản photo thẻ Học sinh, sinh viên) và 01 ảnh (3 x 4cm) để trong một phong bì ảnh riêng có ghi rõ họ và tên phía sau (để làm thẻ dự thi).

d) Trách nhiệm của chủ dự án dự thi

– Các sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả. Các giải pháp, ý tưởng sáng tạo muốn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi công bố giải. Trong thời gian diễn ra cuộc thi đến khi trao giải, không được sử dụng sản phẩm của dự án này để tham dự các cuộc thi khác. Trường hợp tranh chấp bản quyền phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, đối tượng dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

– Phải liên hệ với Ban tổ chức để xác định hồ sơ dự án dự thi đã được gửi đến. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ dự án dự thi không đến được Ban tổ chức do bất kỳ lý do gì.

– Phải nộp mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng cuộc thi theo quy định của pháp luật.

3.2. Nội dung thi

– Chủ dự án, ý tưởng trình bày trước Ban giám khảo về nội dung dự án, ý tưởng của mình, ý nghĩa xã hội (nếu có), các sản phẩm, phương hướng phát triển sản xuất, kinh doanh và trả lời các câu hỏi từ giám khảo.

– Mỗi thí sinh/đội, nhóm thí sinh có tối đa 15 phút để dự thi, trong đó có 05 phút thuyết trình dự án và 10 phút để trả lời các câu hỏi từ Ban giám khảo. Thí sinh có thể sử dụng clip hoặc trình chiếu để nâng cao hiệu quả bài thi.

3.3. Ban giám khảo

Ban giám khảo cuộc thi vòng nào do đơn vị tổ chức thi vòng đó quyết định thành lập. Ban giám khảo có từ 3 đến 5 người là các chuyên gia, doanh nhân, đại diện doanh nghiệp, các nhà quản lý, nhà giáo, nhà đầu tư.

3.4. Quyền lợi của dự án và thí sinh/đội thí sinh dự thi Vòng chung kết

a) Được tham gia trưng bày và triển lãm dự án của đội tại các gian hàng theo các chủ đề tại ngày Hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

b) Được tham gia tập huấn về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp theo quy định.

c) Ban tổ chức hỗ trợ kinh phí ăn, nghỉ, đi lại của thí sinh/đội thí sinh tại địa điểm tổ chức vòng chung kết theo quy định, mức hỗ trợ tối đa 3 người/đội.

4. Thời gian tổ chức thi cấp trường

Từ  26/6/2021 đến 06/8/2021 Các tập thể cá nhân đăng ký tham dự cuộc thi và nộp hồ sơ cũng như sản phẩm dự thi về ban tổ chức

Từ 08/8/2021 đến 25/8/2021 Ban tổ chức chấm điểm lựa chọn các thí sinh/đội thí sinh có ý tưởng/dự án khởi nghiệp xuất sắc và đề cử tham gia vòng bán kết

5. Tiêu chí chấm điểm:

– Tính mới, sáng tạo của ý tưởng/dự án (20 điểm)

– Tính khả thi, tính cạnh tranh của ý tưởng/dự án; sự hiểu biết về thị trường; kế hoạch mở rộng thị trường (20 điểm)

– Tính chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật, đặc biệt trong bối cảnh Covid 19 (25 điểm)

– Thể thức trình bày, hình thức thuyết trình và phản biện (15 điểm)

– Tính hiệu quả kinh tế – xã hội và ứng dụng thực tế (20 điểm)

6. Giải thưởng

* Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và giải khuyến khích.

* Hình thức khen thưởng:

– Tiền thưởng

– Giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi

– Được tham dự vòng bán kết tổ chức tại Hà Nội

– Đề xuất giấy khen của nhà trường

– Được tham dự vòng bán kết tại Hà Nội, vòng trung kết tại Miền Trung

Thông tin liên hệ về cuộc thi:
Thầy Nguyễn Lâm, Bí thư Đoàn trường, điện thoại: 0937996797
Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung: 0907187935

Hồ sơ dự thi gửi về Email: startup@bctech.edu.vn

Thể lệ cuộc thi Startup Kite 2021
Kế hoạch tổ chức cuộc thi Startup Kite 2021