Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp HSSV BCTECH năm 2021 nhằm tuyển chọn những dự án/ý tưởng khởi nghiệp đại diện cho trường tham gia Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” năm 2021 – Startup Kite do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức.

Thông tin liên hệ về cuộc thi:
Thầy Nguyễn Lâm, Bí thư Đoàn trường, điện thoại: 0937996797
Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung: 0907187935

Hồ sơ dự thi gửi về Email: startup@bctech.edu.vn

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp HSSV BCTECH năm 2021