Ngày 28/9/2017, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức cho 20 sinh viên nghề Chế tạo khuôn mẫu tham quan thực tế tại công ty Cổ phần Công nghệ TTSV ở tỉnh Bình Dương.

Chuyến tham quan nhằm tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, gắn việc học với thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời, giúp các em hiểu rõ hơn về hoạt động sản xuất và môi trường làm việc của doanh nghiệp. Sau khi tham quan, ngày 09/10/2017, 18 sinh viên sẽ bắt đầu thực tập tại công ty Cổ phần Công nghệ TTSV trong 6 tháng với các công việc như thiết kế, chế tạo khuôn mẫu chính xác và thực hiện gia công ép nhựa. Những sinh viên thể hiện tốt trong quá trình thực tập sẽ được công ty xem xét tuyển dụng sau khi kết thúc thực tập.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi tham quan: