Ngày 14/11/2017, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức cho 15 sinh viên nghề Chế tạo khuôn mẫu và nghề Cơ điện tử tham quan thực tế tại công ty TNHH Kyokuto Việt Nam, KCN Nhơn Trạch 3, Đồng Nai.

Chuyến tham quan nhằm tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao kiến thức, kỹ năng, gắn việc học với thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời, giúp các em hiểu rõ hơn về hoạt động sản xuất và môi trường làm việc của doanh nghiệp. Sau khi tham quan, ngày 01/12/2017, 6 sinh viên nghề Chế tạo khuôn mẫu đã đậu phỏng vấn bắt đầu thực tập tại công ty. Các sinh viên nghề Cơ điện tử sẽ có buổi phỏng vấn với công ty vào ngày 22/11. Những sinh viên thể hiện tốt trong quá trình thực tập sẽ được công ty xem xét tuyển dụng sau khi kết thúc thực tập.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi tham quan: