Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch đối với CB, CC, VC lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng: 30/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, quy hoạch đối với CB, CC, VC lãnh đạo, quản lý

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN