Quyết định số 520/QĐ-CĐKTCN: V/v Khen thưởng cho các cá nhân đạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018-2019