Quyết định số 519/QĐ-CĐKTCN: V/v Tặng giấy khen, công nhận danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm 2019