Quyết định số 519/QĐ-CĐKTCN: V/v công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng nghề, trung cấp nghề hệ chính quy. Đợt 3 năm 2020