Quyết định số 518/QĐ-CĐKTCN: V/v Khen thưởng cho các cá nhân đạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VI năm 2019