Quyết định số 518/QĐ-CĐKTCN: V/v công nhận tốt nghiệp trình độ Cao đẳng và trình độ trung cấp hệ chính quy. Đợt 3 năm 2020