Quyết định số 445/QĐ-CĐKTCN: V/v Tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi con quay (KOMA TAISEN)