Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND: V/v Ban hành Quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với CB, CC, VC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu