Quyết định số 433/QĐ-CĐKTCN: V/v Tặng giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi hàn tại Trung Quốc