Quyết định số 430/QĐ-CĐKTCN: V/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở NH 2018 – 2019