Quyết định số 41/QĐ-CĐVC: V/v Công nhận BCH CĐCS Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024