Quyết định số 383/QĐ-CĐKTCN: V/v ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT