Quyết định ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn BRVT

Ngày đăng: 27/08/2018

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN