Cán bộ quản lý
 • ThS. Trần Quốc Tuấn – Trưởng phòng

 • CN. Lê Thị Thu Thúy – Phó Trưởng phòng

Liên hệ
 • Hotline: (0254) 3.654.419

 • Mr. Tuấn – ĐT: 0986.413.366 – Email: tuantq@bctech.edu.vn

 • Mrs. Thúy – ĐT: 0937.171.777 – Email: thuyltt@bctech.edu.vn

Chức năng – Nhiệm vụ

 • Công tác tổ chức – cán bộ;
 • Quản lý cơ sở hạ tầng của trường;
 • Bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn và an ninh nội bộ trong trường;
 • Công tác văn thư, lưu trữ;
 • Sắp xếp và quản lý chỗ ở của giáo viên trong các khu tập thể của trường;
 • Chăm lo điều kiện làm việc cho Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các Hội đồng của trường;
 • Theo dõi, kiểm tra giờ giấc và tác phong làm việc của cán bộ, nhân viên khối văn phòng;
 • Quản lý và vận hành các xe ô tô của trường;
 • Quản lý thư viện, tổng đài và cơ sở y tế của phòng;
 • Quản lý các trang thiết bị của nhà trường;
 • Cung cấp vật tư, thiết bị kịp thời, đúng chất lượng, chủng loại, nhãn hiệu, giá cả và các thông số kỹ thuật…đã được phê duyệt;
 • Tổ chức, tham gia sản xuất và các hoạt động dịch vụ khác của các khoa nghề sau khi học sinh thực hành xong;
 • Lập hệ thống sổ sách để theo dõi vật tư và thiết bị đào tạo;
 • Tham gia việc kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị, dụng cụ của trường;
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.