Nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đảng ủy tháng 10/2020