Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND: V/v Quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu