Lịch thi văn hóa lớp 10 học kỳ II năm học 2016 – 2017 dành cho học sinh Khóa 18
Lịch thi văn hóa lớp 11 học kỳ II năm học 2016 – 2017 dành cho học sinh Khóa 17