Lịch thi và danh sách thi chuẩn đầu ra tin học đợt 4 năm 2019 (18/8/2019)