Lịch thi và danh sách thi chuẩn đầu ra tin học đợt 3 năm 2019 (14/7/2019)