Lịch thi và danh sách thi chuẩn đầu ra tin học đợt 2 năm 2019 (16/6/2019)