1. Ngày thi 29/12/2019. Học sinh lưu ý: xem kỹ ca thi của mình

2. Có mặt trước giờ thi 1 tiếng (60 phút) để vào văn phòng khoa (Phòng 203-cơ sở 1) nhận giấy báo dự thi.

3. Khi đi mang theo: Gôm, bút chì, CMND (bản gốc)

4. Những học sinh nào đi trễ, đi nhầm ca thi, bỏ thi, không mang CMND sẽ không được trả lại tiền.

Danh sách thi Ca 1
Danh sách thi Ca 2
Danh sách thi Ca 3
Danh sách thi Ca 4