LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 2 NĂM 2019
DANH SÁCH PHÒNG THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 2 NĂM 2019
* Lưu ý:
– Xem ca thi để đi đúng giờ
– Mang theo giấy tờ tùy thân (Thẻ HSSV hoặc Giấy CMND, GPLX)
– Mang theo bút chì, gôm