LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 1 NĂM 2019
DANH SÁCH PHÒNG THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 1 NĂM 2019

Lưu ý:

  1. HSSV theo dõi ca thi để đi đúng ca, đúng giờ.
  2. Khi đi thi mang theo giấy tờ tùy thân, bút chì và gôm.