Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng Anh dành cho HSSV khoa CNTT, CNTP&MTT
Danh sách thi tại cơ sở 1
Danh sách thi tại cơ sở 2