Danh sách ca thi Tin học nghề năm 2017

– Thời gian: Ngày 01/10/2017
– Địa điểm thi: Trung tâm GDTX-HN Đất Đỏ – Huyện Đất Đỏ
– Học sinh có mặt trước phòng thi 30 phút
– Đồng phục đầy đủ
– Mang theo biên lai đóng lệ phi thi để giám thị đối chiếu.