Lịch thi lại tốt nghiệp năm học 2019 – 2020 (Hoãn thi do ảnh hưởng dịch Covid-19)