Lịch thi đấu tại cơ sở 1 (Đất Đỏ)
Lịch thi đấu tại cơ sở 2 (Vũng Tàu)
Điều lệ giải đấu (yêu cầu các cầu thủ đọc kỹ điều lệ giải đấu, điều lệ quy định giải đấu tại 2 cơ sở khác nhau)