Lịch thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đợt 3 năm 2017

Lưu ý: Xem danh sách niêm yết trước phòng thi