Lịch công tác tuần 33 (từ ngày 17/4/2023 đến ngày 22/4/2023)

Ngày đăng: 17/04/2023

Lưu ý: Lịch công tác thay cho giấy mời dự họp, đề nghị các cá nhân, bộ phận theo dõi và thực hiện.

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN